พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสยาม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสยาม ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่นี่ https://goo.gl/photos/NjdiXusHym26gqPf9

 

วิทยาลัยอี.เทค ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและนวัตกรรม กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ และ ดร.ประเสิรฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอี.เทค เป็นผู้เซ็น MOU ดังกล่าว ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่  https://goo.gl/photos/D3co69RuY6Cp7ZGW6 

การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง วิทยาลัยอี.เทค และ SMKN5 BANJARMASIN, SOUTH KALIMANTAN, INDONESIA ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก เมื่อวันที 20 ตุลาคม 2559 ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://goo.gl/photos/BM23VJ2xnq5KDEKq7

เนื่องด้วย ดร. สำรวย มหาพราหมณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพ และ อาจารย์รัตตินันท์ บุณยสิทธิ์วิกุล หัวหน้าสถาบันภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ในนามของตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ SEA- TVET ( South East Asia Technical Vocational Education Training)

การทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ  ศูนย์แนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

พิธีลงนามความร่วมมือ ด้านวิชาการและโครงการทวิภาคี (3.ม) ระหว่าง บริษัท คากะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เอฟเอ็ม แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ตามโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาภายนอกสถานที่ตั้ง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีีภาคตะวันออก (อี.เทค) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับวิทยาลัยอี.เทค เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้บริหารของวิทยาลัยอี.เทค และผู้บริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์