พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ 3ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ระหว่างบริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด ในเครือสี TOA รับจำนวนมากค่าตอบแทนประมาณสองหมื่นบาท และ วิทยาลัย อี.เทค ชมภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/sChBA1viQwnXp9tAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธี MOU บริษัท Protech Transfer กับ วิทยาลัยอี.เทค ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ในโครงการทวิภาคี(3ม) ชมภาพทั้งหมดที่นี่
https://photos.app.goo.gl/0BSoRzJBNnZzLqLi2

 

 

 

 

 

การทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยอี.เทค และ บริษัท CASTEM (SIAM) COMPANY LIMITED เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่นี่ https://goo.gl/photos/uXPsZPzcBzW31DgC8 

MOUกับMAZDA‬ Mr.MITSUNOBU MUKAIDA President &CEO รับนศ. วิทยาลัยอี.เทคเข้าโครงการทวิภาคี ทำงานกับ mazda และเรียนกับอี.เทค โดยจ่ายค่าเทอมตลอดหลักสูตรให้ 100‬% เบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท ค่าที่พักเดือนละ 1500 บาท สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ จบแล้วไม่ต้องใช้ทุน และจะได้รับพิจารณาเข้าทำงานเป็นกรณืพิเศษ โครงการดีๆ แบบนี้ อี.เทค มีให้นักศึกษาเสมอมา

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ 3 ม.(มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ระหว่างกรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ โดยมีนางสาวอัญชลี สินธุพันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานฝ่ายกรมการจัดหางาน และ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายสถานศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ เวทีอารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค

อี.เทค ลงนาม MOU โครงการ3ม. กับห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เรียนเสริมสื่อออนไลน์ 

พิธี่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยอี.เทค และ บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด ณ ห้องประชุมโลตัส บริษัท เอวิเอแซทคอม จำกัด วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558

วิทยาลัยอี.เทค ลงนามความร่วมมือในโครงการ "กยศ. กรอ. เพื่อชาติ" ระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา 

พิธีลงนามสัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการระหว่างวิทยาลัย อี.เทค และบริษัท ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (GTDEE Program) วันที่ 13 ตุลาคม 2558

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ทำข้อตกลงความร่วมมือ การศึกษาทวิภาคี กับบริษัท Packsys Global (Thailand) Ltd. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก โดยได้รับเกียรติในการทำข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหารบริษัทแพ็คซีสโกล์บอล (ประเทศไทย) จำกัด มิสเตอร์พอล จอห์น แบมตัน คุณดวงพร วงษ์ภักดี และ คุณวีระ รุ่งวิทยานุวัฒน์

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้าเยอรมัน-ไทย บ.เมอร์เซเดส เบนซ์ และ วิทยาลัย อี.เทค ในโครงการพัฒนาช่างฝีมือร่วมกัน วันที่ 1 ส.ค.57

วิทยาลัยอี.เทคทำพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาการศึกษาทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างหอการค้าเยอรมัน-ไทย บริษัทโกรเฮ่สยาม จำกัด และวิทยาลัยอี.เทค ในวันที่ 18 กันยายน 2557 วิทยาลัยนำสิ่งดีๆมาให้นักศึกษาเสมอครับ

Page 1 of 2