เรียนระบบทวิภาคี โครงการ 3ม.

 

ความร่วมมือระหว่าง กรมการจัดหางาน วิทยาลัยอี.เทค และ บริษัทชั้นนำในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษา เป็นโครงการ ที่จะให้โอกาส ผู้ที่จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ให้เข้าทำงานจริงๆในสถานประกอบการณ์ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียง มีโอกาสเป็นพนักงานเต็มเวลา มีรายได้ประจำ สวัสดิการต่างๆเหมือน พนักงานทั่วไป จัดหาที่พัก และที่สำคัญบริษัทจะให้การสนับสนุนนักศึกษาในโครงการ 3 ม. ได้ศึกษาต่อ ในระดับ ปวส.-ปริญญาตรี(ตามความสามารถของแต่ละบุคคล) 

 

 

เราจะได้อะไรจาก โครงการ 3ม.?

1. ไม่ตกงาน 100% เพราะทุกคนจะได้ทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย
2. ได้เงินเดือนประมาณ 10,000 - 15,000 บาท (ขึ้นกับความสามารถ และสวัสดิการของแต่ละบริษัท)
3. ได้เรียนต่อในระดับ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
4. ได้ประสบการณ์ ซึ่งสำคัญมากๆ ต่อความก้าวหน้าทางด้าน รายได้ และตำแหน่งงาน


คุณสมบัติผู้สมัครร่วมโครงการ

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ปวช. หรือ เทียบเท่า
2. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
3. สามารถทำงานในกรุงเทพมหานครได้
4. สอบสัมภาษณ์ผ่านจากบริษัทฯ
5. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่บริษัทที่เข้าร่วมโครงการกำหนด


ขั้นตอนการสมัคร

คลิกสมัคร Online ที่นี่ http://e-sis.e-tech.ac.th/etech/samuk3m/index.php

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือ สอบถามโทร 0-3820-6081 ต่อ 168 HOTLINE สายตรง 08-2440-7766 , 08-6156-8866 ติดต่อ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน 0-2245-1908

 

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ