เกียรติบัตรประกันคุณภาพมาตรฐานเยอรมัน


แห่งแรกของประเทศไทย พิธีมอบเกียรติบัตรประกันคุณภาพ

มาตรฐานเยอรมัน โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.โศภณ นภาธร และ อัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย นายยาน แชร์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 #อีเทคมาตรฐานเยอรมัน

เกียรติบัตรหน่วยงานส่งเสิรมแต่งการผ้าไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม

อี.เทคได้รับเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 

 

 

รางวัลทรงคุณค่าเกีรยรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARD) ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

คุณธำรงค์ สุขสวัสดิ์ ประธานบริษัท อี.เทค จำกัด และ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอี.เทค ได้รับรางวัลทรงคุณค่าเกีรยรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARD) ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม และผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับอาชีวะศึกษาขนาดใหญ่ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม มอบโดย รมว.ศึกษาธิการ ฯพณฯพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา