ตราสัญลักษณ์และความหมาย

 

โลโก้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี 

เป็นรูปคัตเตอร์หกแฉกสีขาวที่วางอยู่บนวงกลมสีน้ำเงิน ตรงกลางของคัตเตอร์มีรูปหนังสือกางออก เปรียบเหมือนกับการศึกษาหาความรู้ ด้านบนของรูปหนังสือจะมีตัวอักษร E-TECH กับกับไว้ และด้านล่างของหนังสือจะเป็นตัวอักษร CHONBURI กำกับไว้ ซึ่งลักษณะต่างๆ จะคล้ายกับโลโก้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เพียงแต่เปลียนสี และมีข้อความว่า CHONBURI เพิ่มขึ้นมา