ศูนย์รับสมัครปริญญาตรี-ปริญญาโท วิทยาลัยอี.เทค

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ทำข้อตกลงและความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท 

โดยมีมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการดังต่อไปนี้ 

 

คณะบริหารธุรกิจ และ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ รับสมัครถึง 30 พฤษภาคม 61 

คลิกอ่านรายละเอียด 


 

 
   

 

 
   
รับสมัครถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2561 

คลิกอ่านรายละเอียด
รับสมัครถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2561 

คลิกอ่านรายละเอียด