รับสมัครนักศึกษาทวิภาคี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

วิทยาลัยอี.เทค เปิดสอนระบบทวิภาคีในระดับ ปวส. ภาคบริหารธุรกิจ และภาคช่างอุตสาหกรรมรับสมัครที่ห้องรับสมัครวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อาคาร 9 เวลา 8.30 - 16.00 น. 

 

 รับสมัครทั้งปี รุ่นนี้ปฐมนิเทศ วันที่ 16 กันยายน 2561 

ภาคช่างอุตสาหกรรม

 • เทคนิคยานยนต์
 • เครื่องกลไฟฟ้า
 • อิเล็กอุตสาหกรรม
 • เทคนิคอุตสาหกรรม

 

ภาคบริหารธุรกิจ

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

 ระยะเวลาเรียน

 • หลักสูตร 2 ปี 

 

 • จบการศึกษาระดับ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป


 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปพ.1 หรือ รบ.1) 2 ชุด


 

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมการเรียน

วันมอบตัว

ชำระเต็มตลอดหลักสูตร

บริหารธุรกิจ

6,500 บาท

2,000  บาท

ตลอดหลักสูตร 39,000 บาท

ช่างอุตสาหกรรม

8,500 บาท

2,000  บาท

ตลอดหลักสูตร 51,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถผ่อนชำระได้

 

สมัครที่

 

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สมัครได้ทุกวัน 
 • จุดรับสมัคร กศน.บางเสาธง ชั้น 2 ตรงข้าม รร.ยินดีวิทย์ เยื้องกับห้าง Yes บางพลี สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.
 • โรงเรียนบ้านห้วยปราบ บ่อวิน สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-16.00 น.

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 • โทร. 0-3820-6081 ต่อ 164,169
  หรือ 08-2440-7766 , 08-8809-6031
  หรือ 0614012601 (ศูนย์ห้วยปราบ)