เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะัวันออก (อี.เทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปวช. และ ปวส. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปีสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ห้องรับสมัคร อาคาร 9 ชั้น 1 


 

 

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  • รอติดตามประกาศจากทางวิทยาลัยอีกครั้ง

 

 

 

 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัครเรียน กรุณา Download ใบสมัครจากเว็บไซต์วิทยาลัยอี.เทค และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมาสมัครเรียน สามารถ Download ใบสมัครได้จากด้านล่างนี้

 Download ใบสมัครและใบตรวจรอยสัก