รับสมัครนักศึกษา ปวส. ภาคปกติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคปกติ สมัครเรียนด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีี.เทค) อาคาร 9 ชั้น 1 ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่


กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  • รอประกาศจากทางวิทยาลัยอีกครั้ง

 

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

  1. แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
  2. นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
  3. รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

 

 

ค่าธรรมเนียมการเรียนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  ดังนี้   ค่าอุปกรณ์การศึกษา   ค่าวัสดุฝึก    ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์  ค่าบริการอินเตอร์เนตในเวลา – นอกเวลา   ค่าบำรุงห้องสมุด    ค่าบำรุงกีฬา    ชุดนักกีฬาในกิจกรรมกีฬาสีฟรี ค่ารถบริการรับฟรี กองทุนสวัสดิการคุ้มครองอุบัติเหตุ ค่าเวชภัณฑ์จัดแพทย์หรือพยาบาลมาดูแลสุขภาพทุกวัน ค่าน้ำยาตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะปีละ 2 ครั้ง ค่าห้องเรียนปรับอากาศ  กิจกรรมรับขวัญน้อง คล้องขวัญพี่  ค่าบริจาคการกุศล    เช่น   กฐิน    ทอดผ้าป่า    จะไม่เรี่ยไรกับนักศึกษาอีก    บัตรนักศึกษา    ตลอดหลักสูตร ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   ในระหว่างเรียน  ยกเว้น   การจัดทัศนศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และ ประสบการณ์ให้นักศึกษา วัสดุฝึกรายวิชาโครงการ วัสดุฝึกที่นักศึกษาต้องการนำชิ้นงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน

 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัครเรียน กรุณา Download ใบสมัครจากเว็บไซต์วิทยาลัยอี.เทค และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมาสมัครเรียน สามารถ Download ใบสมัครได้จากด้านล่างนี้

 Download ใบสมัครและใบตรวจรอยสัก