รับสมัครนักศึกษา ปวช. ภาคปกติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ภาคปกติ โดยคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษาและหลักสูตรที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ 

 

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  • รอติดตามประกาศจากวิทยาลัย อีกครั้ง

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

  1. แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
  2. นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
  3. รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

 


เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน

  • หนังสือเรียน
  • อุปกรณ์การเรียน
  • เครืองแบบนักเรียน
  • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน

ทางวิทยาลัยจะมอบเงิน 900 บาท จากรัฐบาลตาม โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้ในช่วงหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว

 

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสมัครเรียน กรุณา Download ใบสมัครจากเว็บไซต์วิทยาลัยอี.เทค และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมาสมัครเรียน สามารถ Download ใบสมัครได้จากด้านล่างนี้

 Download ใบสมัครและใบตรวจรอยสัก