วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานพระปณิธานงานผ้าไทย ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 /2560 โดยการแต่งกายชุดผ้าไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://photos.app.goo.gl/329znsP9lOUhdor83