สืบสานพระปณิธานงานผ้าไทย

สืบสานพระปณิธานงานผ้าไทย (4)

วันเสาร์ที่๒มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้แต่งกายในชุดผ้าไทยในโครงการสืบสานพระปณิธานงานผ้าไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน  รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/QKsJm5sURpjsmOwf1

 

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ได้ร่วมแต่งกายในชุดผ้าไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน  รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/mZT9PGq4RAhbn2QI3

วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในโครงการสืบสานพระปณิธานงานผ้าไทย อย่างพร้อมเพรียงกัน   รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/wCkFw1OzvKh6TZ8q1

 

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานพระปณิธานงานผ้าไทย ประจำเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 /2560 โดยการแต่งกายชุดผ้าไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://photos.app.goo.gl/329znsP9lOUhdor83