ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน (14)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
https://photos.app.goo.gl/fkbq242himr3YZC12

ดูงานนิทรรศการ กิจการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี 22 ม.ค. 61

https://www.facebook.com/e.tech.ac.th/posts/1560485560687829

Ms.Ramona Neuse, Head of VETnet Project, สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเยอรมนี (DIHK) สนับสนุนโดย Ministry of Education and Research (BMBF) และคณะเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยอี.เทค 

ชมภาพทั้งหมดได้จากลิ๊งด้านล่างนี้
https://photos.app.goo.gl/r142OogDcUCKh2hu1

 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) ศึกษาดูงาน #โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่สายอาชีพ ณ วิทยาลัย อี.เทค จำนวน 36 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นำโดยคุณครูศิริรัตน์ แผลกระโทล

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) ศึกษาดูงาน #โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่สายอาชีพ ณ วิทยาลัย อี.เทค จำนวน 27 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นำโดยคุณครูนิพพา สันติศิริ

 

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยยาง ศึกษาดูงาน #โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่สายอาชีพ ณ วิทยาลัย อี.เทค จำนวน 34 คน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นำโดยคุณครูพิมพา ผ่องแผ้ว

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ศึกษาดูงาน #โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่สายอาชีพ ณ วิทยาลัย อี.เทค จำนวน 74 คน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นำโดยคุณครูปิยฉัตร มั่นจิตร

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.33 จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่
https://photos.app.goo.gl/Kqj6vTeyiK8lJO7n2

 

 

 

 

 

ผู้บริหารและคณาจารย์ สพม.11 จ.ชุมพร ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่
https://goo.gl/photos/Kjwo2Dd4HYSwcDP89

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการในวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยท่านผู้อำนวยการให้การต้อนรับ ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ 
https://goo.gl/photos/vFpWbMRWYe2aPkfC7