ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (5)

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. 1 ช่างอุตสาหกรรม และ ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ 

https://www.facebook.com/147995161936883/photos/?tab=album&album_id=1673697759366608

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. 1 พาณิชยการ และ ปวส.1 บริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ 

https://www.facebook.com/147995161936883/photos/?tab=album&album_id=1672706079465776

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ 
https://photos.app.goo.gl/i1RLW7pdzaHT3QGr1

 

 

 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. ในสายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่นี่ https://goo.gl/photos/vykyms9TTM4vFzVP9 

 

 

ประมวลภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ในระดับ ปวช. พาณิชยการ และ ปวส.บริหารธุรกิจ ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://goo.gl/photos/3G8Xq7aS7JWKAFG68