วันเสาร์ที่๒มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้แต่งกายในชุดผ้าไทยในโครงการสืบสานพระปณิธานงานผ้าไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน  รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/QKsJm5sURpjsmOwf1

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
https://photos.app.goo.gl/fkbq242himr3YZC12

ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของปีการศึกษา 2561 ชมภาพทั้งหมดได้จากลิ๊งด้านล่างนี้ https://photos.app.goo.gl/k4vQOxT2LkK7Wnm43

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2561 ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยอาจารย์ ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://photos.app.goo.gl/1iTzJItobAVBTeGk1

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. 1 ช่างอุตสาหกรรม และ ปวส.1 ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ 

https://www.facebook.com/147995161936883/photos/?tab=album&album_id=1673697759366608

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. 1 พาณิชยการ และ ปวส.1 บริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ 

https://www.facebook.com/147995161936883/photos/?tab=album&album_id=1672706079465776

เข้าค่าย"โครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดินฯ"ประจำปีการศึกษาที่2/2560
https://photos.app.goo.gl/QNxGt6nl6dteDnzI3

เข้าค่าย"โครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดินฯ"ประจำปีการศึกษาที่2/2560 (วันที่2)
https://photos.app.goo.gl/57qWiupWz7KE3m7q2

เข้าค่าย"โครงการปลูกรากแก้วของแผ่นดินฯ"ประจำปีการศึกษาที่2/2560 (วันที่3)
https://photos.app.goo.gl/Hwv3kIMgnr3Ag9R22

 

 

นักศึกษาแผนกการบัญชี ศึกษาดูงาน นิทรรศการกิจการธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่
https://photos.app.goo.gl/dzz8dqqMmU0W4ybi1

ประมวลภาพพิธีมอบเกรียติบัตร ผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น และ มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบ

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ได้ร่วมแต่งกายในชุดผ้าไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน  รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/mZT9PGq4RAhbn2QI3

Page 1 of 15