การแข่งขัน  “ 2018 National Vocations Students China Skills Competition “   เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้อยู่ระดับความเป็นเลิศในทักษะฝีมือในด้านแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติโดยมีวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ จำนวน 96 ทีม ณ Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity โดยมี นายเกริกชัย  สายชล และนส. วาสนา พูลผล นักศึกษาอีเทค ตัวแทนประเทศไทย  ผลการแข่งขัน คือ ได้รับรางวัลระดับฝีมือ  Excellence award

 

https://photos.app.goo.gl/UQ5Fy5HPNtXcBrvv8

 

 

 

“อี.เทค” คว้าแชมป์ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขารถจักรยานยนต์

นายอัมพรชัย นาคู นักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สร้างผลงานโดดเด่น คว้าแชมป์ประเทศไทยจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ ภายใต้โครงการของ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ เพื่อสร้างบุคลกรเข้าสู่อุตสาหกรรมจักรยานยนต์ไทย

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 29 วิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันซึ่งจัดให้มีขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 สถานี เพื่อวัดฝีมือ และทักษะด้านต่างๆ เพื่อเฟ้นหาวิทยาลัยที่มีทักษะครบถ้วนที่สุด

โดยประกอบด้วย สถานีที่ 1 วิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด, สถานีที่ 2 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ตามระยะ, สถานีที่ 3 การบำรุงรักษาชุดคลัทช์, สถานีที่ 4 การบำรุงรักษาชุดฝาสูบ และสถานีที่ 5 ทฤษฎีกึ่งปฏิบัติ

ทั้งนี้ ภายหลังจากผ่านการแข่งขันทั้ง 5 สถานี ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการประกอบอาชีพในด้านวิชารถจักรยานยนต์ปรากฎว่า นายอัมพรชัย นาคู ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สามารถผ่านการทดสอบทำคะแนนได้สูงสุด คว้าแชมป์ระดับประเทศไปครอง

 

 

นักศึกษาแผนกการบัญชีวิทยาลัย อี.เทค คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าเงินรางวัลรวม 11,000 บาท 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

นักศึกษารับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2560 ณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) นายสรรเสริญ แพงสี 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)ชลบุรี นายภาสกร พรหมยก
https://photos.app.goo.gl/ro2fNSt1qjIDUAVC2

 

ผู้อำนวยการมอบรางวัล นักศึกษาแผนกช่างอิเลิ็กทรอนิกส์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Cabling Contest ครั้งที่ 5 ระดับภาคตะวันออก ชมภาพทั้งหมดที่นี่
https://goo.gl/photos/Rv25oMkBupajWMU96

 

 

 

 

ผลการแข่งขัน interlink contest ครั้งที่ 5 รอบภาคตะวันออก 
รางวัลชนะเลิศ นายเอกสิทธิ์ ไชยคุณ จากอีเทค
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายจตุพล จากพาณิชยการปราจีน 
รองอันดับ 2 นส.จุฑารัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 
รองอันดับ 5 นายอุกฤษฏ์ น่วมดี จากอีเทค
จากผู้เข้าแข่งขัน 14 สถาบัน 27 คน

นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค ได้เป็นตัวแทน ภาคตะวันออก 2 คน เข้าแข่งขันระดับประเทศ เพื่อคัดตัวเข้าแข่งขันระดับอาเซียนต่อไป

 

 

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

ผู้อำนวยการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาแผนกการบัญชีที่ ชนะเลิศการแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  ระดับอาชีวศีกษา ครั้งที่ 7 ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://goo.gl/photos/jMgMNNMnBVqeid

 

ผู้อำนวยการ ดร.ประเสิรฐ กลิ่นชู มอบรางวัล ให้กับ นายอัฑฐ์วัฒน์ เกตุสุขำ นักศึกษาแผนกช่างยนต์ ที่ชนะเลิศแข่งขันรถยนต์ทางเรียบอันดับ1 รายการ KING ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามเทพนคร รุ่น วีโก้ เทอร์โบร์วัดปาก 44 มิล 

จบการแข่งขันอย่างงดงาม ผลจากการทุ่มเทของคณาจารย์ และ ความขยันมั่นเพียรของนักศึกษาแผนกการบัญชี อี.เทค ทำให้การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นักศึกษาระดับ ปวช. อี.เทค ยังคงครองแชมป์ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และทุนเรียนฟรี 100%

Page 1 of 5