วิทยาลัยอี.เทค ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล มอบรางวัล นักศึกษาอี.เทค 5 รางวัล จาก 6 คน 

คณาจารย์วิทยาลัยอี.เทค เป็นตัวแทนวิทยาลัยไปส่งนักศึกษาตัวแทนประเทศไทย เพื่อแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซียน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 กันยายน 2559 ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และทำผลงานให้ดีทุกๆ คน 

คณะ Expert การแข่งขันฝีมือแรงงานร่วมประชุม ณ MALAYSIA AGRO EXPOSITION PARK SENDANG (MAEPS) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559

ตัวแทนจากวิทยาลัยอีเทค ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน คร้ังที่ 11 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ผ่านมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้โอวาท และอวยพรแก่เยาวชนผู้แทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗ สาขา ๓๔ คน รวมทั้งนักศึกษาตัวแทนจาก อี.เทคด้วย

คณะนักศึกษาตัวแทนประเทศไทย การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย ร่วมเคารพสิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการเป็นตัวแทน คณาจารย์และนักศึกษามอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจก่อนที่ตัวแทนทั้ง 6 คนของวิทยาลัยอี.เทค ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันทักษะระดับอาเซีียน ณ ประเทศมาเลเซียนนักศึกษาทั้ง 6 คนเดินทางในวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้ 

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อม และทดสอบจับเวลาในการทำงาน เพื่อเพิ่มความเร็วในการแข่งขัน โดยนักศึกษาตัวแทนวิทยาลัยอี.เทค สามารถทำเวลาได้ดี ในการทดสอบจับเวลา มาเป็นกำลังใจให้เขากันเยอะๆ ด้วยจ๊ะ

ประมวลภาพการฝึกซ้อมของนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย โดยทำการฝึกซ้อม ณ วิทยาลัยอี.เทค มาร่วมให้กำลังใจและส่งแรงใจแรงเชียให้กับ ตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาทำการประเมินสาขา it และ เว็บดีไซน์ รอบสุดท้ายในวันที่ 2-4 ก.ย. ก่อนเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศ มาเลเซียต่อไป

Page 1 of 2