นักเรียนโรงเรียนบุญจิตวิทยา ศึกษาดูงาน #โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่สายอาชีพ ณ วิทยาลัย อี.เทค จำนวน 95 คน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นำโดยท่านผู้อำนวยการนายสนธยา ตุ๋นเจริญ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.facebook.com/e.tech.ac.th/posts/1424644650938588

 

 

 

 

 

 

คณะครูแนะแนวและผู้ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวจาก สพม.9 จ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมราชาวดี
https://goo.gl/photos/97gp7gQ65vbfu1Co8

 

 

 

คณะครูแนะแนวจังหวัดแพร่ศึกษาดูงาน การเรียนการสอน และระบบบริหารจัดการภายในวิทยาลัย รวมทั้งระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ ณ วิทยาลัยอี.เทค เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2560 ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://goo.gl/photos/zZXwrWCebGJzLsdo6

 

คณะผู้บริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เยี่ยมชมดูงานระบบ IT และระบบกล้องวงจรปิด ในวิทยาลัยอี.เทค จำนวน 15 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ประเสิรฐ  กลิ่นชู และ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ และพาเยี่่ยมชมส่วนงานต่างๆ ของวิทลัย

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติประเทศญี่ปุ่น KOSEN National Institute of Technology,Japan (NIT) มาเยี่ยมชมที่วิทยาลัย อี.เทค นำโดย Mr.MATSUMOTO Tsutomu Ph.D Vice Director for International Exchange NIT Kumamoto College  ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://goo.gl/photos/DoU6P3ZdXYcZ7TwG9

วิทยาลัยอี.เทคยินดีต้อนรับคณะครู-อาจารย์ จากจังหวัดสิงห์บุรี ในการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับและแนะนำวิทยาลัยอี.เทค ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://goo.gl/photos/Gxv1NAYoRfxMeN8X6

 

คณะครูแนะแนวจังหวัดพะเยาศึกษาดูงาน ระบบบริหารจัดการวิยาลัย ด้วยระบบเทคโนโลยี ต่างๆ และการประเมินการเรียนการสอนด้วยกล้อง CCTV ณ วิทยาลัยอี.เทค เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดที่นี่ https://goo.gl/photos/AwixyEJnN2NHEshf6

 

วิทยาลัยอี.เทคยินดีต้อนรับ SMKN1 CIBINONG BOGOR INDONESIA และ SEAMEO DELEGATION ในการศึกษาเยี่ยมชมดูงาน ณ วิทยาลัยอี.เทค เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://goo.gl/photos/GM48g2c8vRFzHqF18

โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ศึกษาดูงาน ระบบบริหารจัดการของวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา 

สถาบัน Hirayama Job (Thailand):HJI ได้นำคณะผู้บริหารของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม แห่งมหานครโตเกียว (Tokyo metropolitan industrial technology research institute : TIRI) เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย โดย Hirayama Job ได้เคยทำความตกลงร่วมมือกับ วิทยาลัยอี.เทค และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม E-TECH Hirayama Job Training Center ณ วิทยาลัยอี.เทค ก่อนหน้านี้ 

คณะครู โรงเรียนแกลง "วิทยาสถาวร" เยี่ยมชมดูงาน ณ วิทยาลัยอี.เทค เกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารทั่วไป และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา