ข่าว นศ.ทวิภาคี

ข่าว นศ.ทวิภาคี (15)

ข่าวสารและประกาศสำหรับนักศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยอี.เทค (โครงการ 3 ม. , เรียนออนไลน์)

โครงการ "ยิ่งให้ ยิ่งได้" วิทยาลัย อี.เทค ร่วมกับ นักศึกษาโครงการทวิภาคีบริษัทเมอร์เซเดส-เบนช์ จัดสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดไทรใหญ่ นนทบุรี เสร็จสิ้่นและทำการส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา 

บริษัท Packsys Global จำกัด อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ผลิต Packaging ประเภทประป๋องและอลูมิเนียมมาตราฐานเยอรมนี ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์ทำงานและเรียนระดับ ปวส. มีนักศึกษาเข้ารับคัดเลือก 27 คน วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยอี.เทค

 

 

 

 

 

 

เข้าค่าย นักศึกษาวิทยาลัยอี.เทค ภาคสมทบระบบทวิภาคี ของหอการค้าเยอรมัน-ไทย ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี อ.ปิ่น อ.สมศักดิ์ อ.ศุภวิทย์ ร่วมในกิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้ด้วย  จัดโดย หอการค้าเยอรมัน-ไทย ร่วมกับ 6 บริษัท และ 5 วิทยาลัยไทย ด้วยการสนับสนุนโดยรัฐบาลเยอรมนีมุ่งหวังสูงสุดคือ "พัฒนานักศึกษาหรือช่างเทคนิคของเราให้ได้มาตรฐานเยอรมัน" และเติบโตในอาชีพอย่างสง่างามในอนาคต