ข่าว นศ.ทวิภาคี

ข่าว นศ.ทวิภาคี (15)

ข่าวสารและประกาศสำหรับนักศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยอี.เทค (โครงการ 3 ม. , เรียนออนไลน์)

พิธีมอบประกาศนียบัตรพนักงาน บริษัท เฟดเดอรัล อิเลคตริก จำกัด ที่จบการศึกษาในโครงการ 3ม. รุ่น 3 สามารถชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ลิ๊งด้านล่างนี้ 
https://goo.gl/photos/H6B5Zd5ccM7qMBdo8

วันที่ 28 เมษายน 2560 กรมการจัดหางานมอบหมายให้นายอาณาจักร สุทธายน ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 3 ม (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้นสูง (ปวส.)  ประจำปีการศึกษา 2559 และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุม I-CARE อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงรายละเอียด
ผู้ปกครอง+นักศึกษาทวิภาคี บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ จำกัด รุ่นที่ 3