ข่าว นศ.ทวิภาคี

ข่าว นศ.ทวิภาคี (15)

ข่าวสารและประกาศสำหรับนักศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยอี.เทค (โครงการ 3 ม. , เรียนออนไลน์)

ติวสรุปการสอบซ่อมของนักศึกษาทวิภาคี The Pizza Company ที่ตึกไวท์กรุ๊ป กรุงเทพฯ 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี เป็นนักศึกษา Swensen's รุ่น 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมราชาวดี

 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี กับ นศ.โครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิ รุ่นแรก จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 รับวุฒิบัตรพร้อมกับนักศึกษาภาคปกติ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

 

Page 5 of 5