ข่าว นศ.ทวิภาคี

ข่าว นศ.ทวิภาคี (15)

ข่าวสารและประกาศสำหรับนักศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยอี.เทค (โครงการ 3 ม. , เรียนออนไลน์)

การนิเทศติดตามสถานศึกษาต้นแบบ ระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 https://photos.app.goo.gl/D4PKfm81bJTG4hwm2

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทวิภาคี เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น 2 ภายใต้โครงการ GTDEE - Automotive Mechatronics Technician (AMT) Graduation Ceremony 2017
https://photos.app.goo.gl/Abb6vPBr20S2fMkC2

 

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรทวิภาคีมาตรฐานเยอรมันรุ่นที่ 3 โครงการ GTDEE โดย มิสเตอร์ ยัน เปลซิงเงอร์ ที่ปรึกษา ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตร

Page 1 of 5