ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาราชมงคลฯ จักรพงษภูวนารถ ศูนย์อี.เทค เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เรียนที่บางพระ มีรถบริการ รับ-ส่ง 3 จุด รถทุกสายออกเดินทางเวลา 07.45 น.
1. ที่วิทยาลัย อี.เทค
2. ที่หน้าสถานีดับเพลิง แยกเฉลิมไทย
3. ที่ป้ายจอดรถ แยกบางแสน รถสองแถว เดือนละ 250 บาท
อัตราค่ารถ : รถตู้ เดือนละ 400 บาท รถบัส เดือนละ 300 บาท (ต้องรอทุกสาขากลับพร้อมกัน) ราคานี้อาจจะเปลี่ยนแปลง ถ้าจานวนคนลดลง
นักศึกษาคนใด จะนั่งรถ ต้องแจ้งชื่อพร้อมสาขา ภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ 088-8096023 / 091-8898280 ชาระเงินวันเสาร์ก่อนขึ้นรถ
*คนใดไม่แจ้งชื่อ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นรถ*