ข่าวนักศึกษา ป.ตรี - ป.โท

ข่าวนักศึกษา ป.ตรี - ป.โท (7)

ข่าวสารสำหรับนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท สถาบันการศึกษาที่ทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยอี.เทค

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์รับสมัครอี.เทค ที่สำเร็จการศึกษา คณะวิศวะในปีนี้ ซึ่งเป็๋นรุ่นแรกของศูนย์รับสมัครอี.เทค ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยธนบุรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ

Page 3 of 3