ข่าวนักศึกษา ป.ตรี - ป.โท

ข่าวนักศึกษา ป.ตรี - ป.โท (7)

ข่าวสารสำหรับนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท สถาบันการศึกษาที่ทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยอี.เทค

จบ ปวส. เรียนต่อ ป.ตรี ระบบเทียบโอนฯ ‪#‎เรียนแค่วันอาทิตย์วันเดียว‬ กับ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เรียนจริงจบจริง สนใจสมัครที่ศูนย์รับสมัคร อี.เทค,ศูนย์บ่อวิน,ศูนย์บางพลี สอบถามเพิ่มเติ่มโทร 08-8809-6027 ตัดสินใจวันนี้เริ่มเรียน 28 มิ.ย.58 
"ตัดสินใจวันนี้ อนาคตดีๆรอคุณอยู่"

ขอให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมารับใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ อาคาร 11 ห้อง 1125 เวลา 9.00-11.00 น.โดยเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่ายดังนี้

1.สำเนาใบแสดงผลการเรียน ขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อ-นามสกุล จำนวน 1 ใบ (เพื่อใช้ในการเทียบโอนรายวิชา)

2.ค่าเครื่องหมายนักศึกษาชายและหญิง ราคาชุดละ 270 บาท 

** หมายเหตุ ขอให้นักศึกษา Download เอกสารและกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน และนำมาส่งในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.58 เวลา 9.00-11.30 น. ณ อาคาร 11 ห้อง 1125  ดังนี้

1.ใบปะหน้า

2.เอกสารหมายเลข 1 ใบประวัติ

3.เอกสารหมายเลข 2 ใบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา 

 

ตรวจสอบรายชื่อ และ Download เอกสาร ได้ที่

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์รับสมัคร อี.เทค 

รายชื่อตามเอกสารแนบด้านล่างนีิิ้


คลิกที่นี่ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก