ข่าวนักศึกษา ป.ตรี - ป.โท

ข่าวนักศึกษา ป.ตรี - ป.โท (7)

ข่าวสารสำหรับนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท สถาบันการศึกษาที่ทำความร่วมมือกับ วิทยาลัยอี.เทค

มหาวิทยาลัยฯ
จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยให้ผู้มีรายชื่อทุกคนตามเอกสารแนบท้ายประกาศทราบ และปฏิบัตดังนี้

 

 

 ๑.    ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนปฏิบัติตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

๒.    ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารับรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา   ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๑ ห้อง ๑๑๒๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค)

๓.    ผู้ที่ไม่ได้มาปฏิบัติตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

 

ดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก ด้านล่างนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษาราชมงคลฯ จักรพงษภูวนารถ ศูนย์อี.เทค เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เรียนที่บางพระ มีรถบริการ รับ-ส่ง 3 จุด รถทุกสายออกเดินทางเวลา 07.45 น.
1. ที่วิทยาลัย อี.เทค
2. ที่หน้าสถานีดับเพลิง แยกเฉลิมไทย
3. ที่ป้ายจอดรถ แยกบางแสน รถสองแถว เดือนละ 250 บาท
อัตราค่ารถ : รถตู้ เดือนละ 400 บาท รถบัส เดือนละ 300 บาท (ต้องรอทุกสาขากลับพร้อมกัน) ราคานี้อาจจะเปลี่ยนแปลง ถ้าจานวนคนลดลง
นักศึกษาคนใด จะนั่งรถ ต้องแจ้งชื่อพร้อมสาขา ภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ 088-8096023 / 091-8898280 ชาระเงินวันเสาร์ก่อนขึ้นรถ
*คนใดไม่แจ้งชื่อ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นรถ*

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศสำหรับ นักศึกษา ม.ราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ 15 สิงหาคม 2558 ศูนย์รับสมัคร อี.เทค สามารถดูได้จากไฟล์แนบด้านท้ายเอกสารนี้

เอกสารแนบคลิกที่นี่

 

 

 

Page 1 of 3