ข่าวสารอื่นๆ

ข่าวสารอื่นๆ (39)

ข่าวสารและประกาศอื่นๆ จากวิทยาลัยอี.เทค

มหกรรมนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคปาร์ค ศรีราชา วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.jobit2.doe.go.th/chonburi

โครงการ ความร่วมมือพัฒนาและเพิ่มทักษะวิชาชีพ
ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม
วิชา งานบริการและการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ วิชา ซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

Page 1 of 13