ช่องทางการชำระค่าเทอมสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอี.เทค

นักศึกษาสามารถชำระค่าเทอม ตามความสะดวกของนักศึกษา โดยแต่ละช่องทางในการชำระสามารถดูข้อมูลรายละเอียดการชำระได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ เพื่อความเข้าใจในการไปชำระค่าเทอมผ่านช่องทางต่างๆ ที่วิทยาลัยเตรียมไว้ให้แล้ว

 

ขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • นักศึกษาเข้าระบบ Intranet แล้วคลิกที่ "Icon พิมพ์ใบจ่ายค่าเทอม" เมื่อพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมเสร็จนำไปชำระค่าทำเนียมการศึกษาได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส / เซเว่นฯ / เทสโก้โลตัส /ธ.กรุงเทพ / ธ.ไทยพาณิชย์ ตามความสะดวกของนักศึกษา ซึ่งข้อมูลในใบชำระค่าธรรมเนียนการศึกษา จะแจ้งชื่อนักศึกษา รหัสประจำตัวพร้อม บาร์โค๊ด เพื่อสะดวกในการชำระเงิน

    ภาพตัวอย่าง Icon พิมพ์ใบจ่ายค่าเทอม  • ชำระเงินตามจำนวนแต่ละงวด ของนักศึกษา
  • ตัวอย่างใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่พิมพ์ในระบบ Intranet

 

หรือนำจดหมายแจ้งค้างชำระค่าเทอมที่ทางวิทยาลัยส่งไปที่บ้าน ไปชำระค่าทำเนียมการศึกษาได้เช่นกันเพราะในจดหมายดังกล่าวจะมีชื่อนักศึกษา พร้อม รหัสประจำตัวและ บาร์โค๊ดที่สามารถชำระค่าเทอมได้เช่นกัน

 

 

  

  • นักศึกษาสามารถชำระเงินที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้ทุกวันทำการ อังคาร - เสาร์ รอบแรกเวลา 08.15 - 09.00 น. และรองสอง เวลา 11.00 - 14.00 น.  ณ เคาน์เตอร์ฝ่ายการเงินวิทยาลัยอี.เทค ด้วยเงินสด หรือ ด้วยบัตรเครดิต

 

ทัั้งนี้หากนักศึกษาเกิดปัญหาในการชำระเงินค่าเทอมหรือมีข้อสงสัยในการชำระเงินสามารถติดต่อฝ่ายการเงินวิทยาลัยอี.เทคได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้  อาจารย์วันเพ็ญ ศิริไพบูลย 082-4407788 หรือ 081-454-8490

 ตารางการผ่อนชำระสามารถดูได้จากที่นี่