นักศึกษากว่า 10,000 คนเข้าแถว 4 นาที

การฝึกฝนและทำมาเป็นเวลาหลายสิบปี การเข้าแถวเคารพธงชาติของนักศึกษา อี.เทค ด้วยนักศึกษาจำนวนมาก แต่เราสามารถเข้าแถวด้วยเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของสถาบันของเรา เพราะในเวลาเพียง 4 นาที จากนักศึกษาเกือบ 10,000 คน ดูจากภาพถ่าย ซึ่งได้ทำการถ่ายทำ ในช่วงเวลาเข้าแถว ช่วงเช้า จริงๆ เมื่อต้นเดือน กรกฎาคม 2554

 

เราจะปฏิบัติแบบนี้ตลอดไปเป็นวัฒนธรรมอันดีของเรา ที่สร้างสืบเนื่องกันมาตั้งแต่รุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง และรุ่นต่อๆไป เช่นเดียวกับการสร้างวินัยในการ ทานอาหาร เพราะนักศึกษาทุกคน รวมถึงคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ เมื่อทานอาหารเสร็จจะต้องเก็บจาน ชาม ของตนเองไปวางในภาชนะ ที่เตรียมไว้ให้ เป็นวัฒนธรรมที่ดีแบบนี้ มาโดยตลอด

 

ช่วงเวลาก่อนเข้าแถว

 

1นาทีผ่านไป

 

2นาทีผ่านไป

 

3นาทีผ่านไป

 

4นาทีผ่านไป